PaLaVa

Opintosuunnitelmasi tähän tutkintoon on valmis.
 
Sulje

Otsikko

Kuvaus
Sulje

Ohje

Valitse haluamasi koulutusohjelma

Takaisin

PaLaVa

  
Sulje

Otsikko

Kuvaus
Sulje

Haluatko varmasti poistaa kurssin?

Sulje

Haluatko varmasti vaihtaa koulutusohjelmaa?
Kaikki aiemmat valitsemasi ainoastaan nykyiseen
koulutusohjelmaan kuuluvat kurssit poistetaan.

Valitse haluamasi opintoviikkojen määrä liukusäätimellä

0Haluatko korvata osan ammattitaitoa
täydentävistä opinnoista lukio-opinnoilla?

Sulje

Sait opintosuunnitelmasi valmiiksi.
Haluatko nähdä yhteenvedon?

Sulje

Ohje

Yhteenveto

Takaisin
Tulosta

Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10-15 ov

Sulje

Ohje